×

Ime romunske valute
  • Vprašanje:

    Kakšno je slovensko ime za romunsko valuto? Banka Slovenije jo poimenuje kot romunski lev, kar je dobesedni prevod. Možnosti so še leu (uradni list EU?) in lej (SSKJ). V pravopisu je za lej omenjeno le, da je to denarna enota. V etimoloških slovarjih besede lej ni.


    Odgovor:

    Romunska denarna enota je romunski lev ali v dovolj enoumnem sobesedilu lev, saj svojo denarno enoto tako imenujejo tudi Bolgari – pri njih je bolgarski lev in tudi samo lev, če je sobesedilo dovolj jasno. Z rabo enako imenovanega denarja v celo sosednjih državah je torej nekako tako kot pri ameriškem, kanadskem, avstralskem ... dolarju ali kronah različnih držav, nič posebnega torej. – Slovenski pravopis ima v slovarskem delu poleg očitno čedalje redkeje rabljene oblike lej zapisano tudi denarno enoto lev, tudi tu brez opredelitve, kateri državi pripada.

    Peter Weiss (maj 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.