×

Pisanje zloženke »bisernoporočenec/biseroporočenec«
 • Vprašanje:

  Kako je pravilno: bisernoporočenca ali biseroporočenca? Menim, da je pravilna prva varianta, saj je v SP-ju bisero.. prvi del podr. zlož. V dvomih sem zato, ker marsikdaj v časopisju zasledim bisernoporočenca.


  Odgovor:

  Naj vam odgovorim najprej na vprašanje glede pravopisne odločitve glede normiranja prve sestavine zloženke bisero..

  Pri tvorbi zloženk navadno, a ne brezizjemno izhajamo iz besedotvorne podstave. V slovenščini je nekaj zloženk s prvo sestavino bisero.. in biserno.., ki zaznamujejo različne obletnice (poročne, duhovniške). Če pogledamo samostalnik, s katerim poimenujemo duhovnika jubilanta, ugotovimo, da se zaradi povezave s podstavnim pridevnikom bisern, železen ob normativno priznanih biseromašnik, železomašnik (SP 2001), pojavljajo tudi dvojnice bisernomašnik, železnomašnik. Teh zaradi odvisnosti od podstave 'duhovnik, ki daruje/poje biserno mašo' ne moremo proglasiti za napačne, so pa redkeje rabljene. (Kar pa ne drži za tvorjenko srebrnomašnik, ki je v naših slovarjih sicer še ni, je pa na tak način zapisana že ustaljena.) O prevladujoči rabi variante biseromašnik pričajo tako slovarska kartoteka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU kot tudi naši besedilni korpusi. Morda še to: V časniških besedilih (Slovenec, Slovenski gospodar) iz prve polovice prejšnjega stoletja pa zasledimo zvezo biserni mašnik pogosteje kot zloženko.

  Glede na zgoraj povedano, bi lahko vaš vzporedni primer zapisali kot bisernoporočenec ali biseroporočenec. Za prvo različico govori dejstvo, da se zapis bisernoporočenec bolj naveduje na skladenjsko podstavo tvorjenke (biserna poroka, biserni poročenec) in da je v rabi ta različica bolj pogosta, kar priča o večji ustaljenosti tega zapisa. Podobno je prevladujoč tudi zapis srebrnoporočenec.

  Helena Dobrovoljc (oktober 2012)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.