×

Kako prevesti »Barents Euro-Arctic Council«?
 • Vprašanje:

  Prosimo vas za pomoč pri iskanju slovenske ustreznice za Barents Euro-Arctic Council: http://www.beac.st/en/Barents-Euro-Arctic-Council

  Predlagamo Barentsov evro-arktični svet, pri čemer bi bila evropski in arktični del v prirednem razmerju (kot npr. evro-sredozemski). Pri slednjem me zanima, zakaj evro-sredozemski pišemo z vezajem, saj pišemo tudi avstroogrski skupaj, pa čeprav gre za priredno razmerje, le da je prvi del zloženke nepregiben (kot npr. psihosocialen).

  Barents je bil nizozemski pomorščak, po katerem je poimenovano Barentsovo morje.

  Več o Barentsovi regiji: http://www.beac.st/en/About/Barents-region


  Odgovor:

  Pri tako imenovanih vezalnih zloženkah, ki imajo v podstavi priredno zvezo (dve ali več enakovrednih sestavin), v zapisu pa raba niha od zapisov z vezajem (avstro-ogrski) do zapisov brez njega (laktovegetarijanci), se v Pravopisni komisiji pri SAZU odločamo, da bi pravilo spremenili.

  Takole smo zapisali v opisu problemskega sklopa vezalnih zloženk, ki nastopajo kot posebna skupina v novem pravopisnem slovarju, ki je pod imenom Slovar pravopisnih težav objavljen na slovarskem portalu Fran:

  V delovni fazi prenove pravopisnih pravil želimo z izrazom »vezalne zloženke« poimenovati priredne zloženke z okrnjeno prvo sestavino (arteriovenski). Aktualno pravopisno pravilo (SP 2001: § 503, 523) je pomanjkljivo, saj uporabnika ne seznanja z dejstvom, da je vezaj le eden od pokazateljev prirednosti, v primerih teh zloženk pa je pisanje z vezajem upravičeno le pri tistih, kjer je prva sestavina neokrnjena (arterijsko-venski).

  Primeri zapisov v SPT, ki smo jih glede na SP 2001 spremenili:

  • ugro-finskiugrofinski
  • lakto-vegetarijanskilaktovegetarijanski
  • kupo-prodajakupoprodaja
  • kupo-prodajenkupoprodajen, kupoprodajni
  • arterio-venskiarteriovenski
  • balto-slovanskibaltoslovanski

  Pravopisna komisija pri SAZU se bo še opredelila do izjem tipa:

  (1) Avstro-Ogrska – avstro-ogrski, kjer je v rabi zapis na strani vezaja, čeprav je tako za samostalnik kot pridevnik izpričana tudi raba brez vezaja;

  (2) Anglo-Američan(i), ki predstavlja dvojno izjemo, saj vezaj ohranjamo tradicionalno zaradi priredne podstave, kljub okrajšani prvi sestavini); po drugi strani pa zapis brez vezaja ustreza podrednemu pomenu, npr. Angloameričan 'Američan angleškega rodu' in angloameriški – 'ki se nanaša na Američane angleškega rodu' oz. 'ameriški z angleškimi prvinami'.

  (3) Posebno skupino tvorijo zloženke, kjer je zapis vezalne in podredne zloženke prekriven, saj ima zloženka s priredno podstavo prvo sestavino okrnjeno, za zloženko s podredno sestavino pa je zapis brez vezaja sistemsko pričakovan (afroazijski, angloameriški).

  Npr. afroazijski lahko pomeni afriški in azijski ali azijski z afriškimi prvinami:

  • afriški in azijski: afroazijske države
  • azijski z afriškimi prvinami: ljudje afroazijskega rodu

  Na koncu naj še opozorim, da je pridevnik, ki ga izvajamo iz imena Avstro-Ogrska, zapisan z vezajem. Gl. SP 2001:

  • Ávstro-Ógrska -e ž, zem. i. (ȃ-ọ̑) |avstrijsko cesarstvo po letu 1867|: v ~i
   ávstro-ógrski -a -o (ȃ-ọ̑) ~a monarhija

  Po vsem povedanem bi bilo torej najbolje pisati Barentsov evroarktični svet. Tako je tudi mnenje člana komisije za standardizacijo zemljepisnih imen, dr. Draga Kladnika.

  Helena Dobrovoljc (maj 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.