×

Kako zapisati napis pod sliko?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se pravilno »poimenuje« sliko?

  Npr.: na spletno stran dodam neko sliko, pod katero želim navesti avtorja fotografije ter kratek opis fotografije.

  Kako se to pravilno navede?


  Odgovor:

  Pravila Slovenskega pravopisa v točki 241 glede podpisov ob ilustracijah pravijo: »Pike na koncu povedi navadno nimajo ...

  – napisi pod slikami ipd.:

  Zemljevid Evrope

  – če je pri napisu več povedi, se piše tudi zadnja pika:

  Zemljevid Evrope. Risal A. Bole

  Danes je večinska praksa malo drugačna. Tule je nekaj poudarkov, primeri iz objav pa so večinoma neprirejeni.

  (1) Podpis ni vedno zapisan pod ilustracijo, ampak ob njej in kdaj tudi čez njo. Fotografije in druge ilustracije so marsikdaj objavljene brez podpisov, saj stojijo ob besedilih, katera jih nadomeščajo, iz različnih razlogov pa tudi brez navedbe avtorstva.

  (1a) Če je poved v podpisu ena sama, se za edino brezglagolsko (brezpovedkovno) ne piše pika, se pa vprašaj, klicaj ali tri pike:

  • Cerkovna ordninga (1564)
  • Maribor s Pohorja
  • Ivan Gams
  • Zavidanja vreden obisk!
  • Naša četica koraka ...

  (1b) Na koncu ene same pripovedne glagolske povedi stoji pika ali kako drugo ločilo (vprašaj, klicaj ali tri pike):

  • Letu zmag je sledilo leto porazov.
  • Marca 2015 smo se čebelarji zavzeli za prepoved akaricidov, ki vsebujejo kumafos.
  • »V genski semenski banki hranimo več kot 900 vzorcev rastlinskih vrst,« pove profesorica genetike dr. Zlata Luthar.

  (2) Če je podpis pod ilustracijo sestavljen iz dveh ali več povedi, se za vsemi (tudi za zadnjo) piše končno ločilo (praviloma pika, pa tudi vprašaj, klicaj ali tri pike):

  • Medved, ki se je ujel v »foto past«.
  • Antonij in Kleopatra veljata za najbolj zaljubljeni par. Na fotografiji Richard Burton in Elizabeth Taylor v filmu Kleopatra.
  • Jedrske delce je odneslo daleč na zahod. Čez meje in ograje.
  • Oksalna kislina. Nekoč uradna ponudba, danes črni trg.

  (Variantno pravilo bi bilo: če je pri podpisu, sestavljenem iz več povedi, zadnja poved brezglagolska, za njo ni pike, stoji pa kako drugo končno ločilo – vprašaj, klicaj ali tri pike. To pravilo naj bo potem v isti objavi izpeljano dosledno.)

  (3) Avtorstvo oz. vir ilustracije se navaja na različne načine. Če stoji za vsebinskim delom podpisa, se od njega loči in razlikuje grafično z vrsto, slogom, barvo ali/in velikostjo pisave, lahko položajno (pokonci ob robu ilustracije), z ločilom, kot je poševnica ipd., lahko stoji v oklepajih:

  • Mankica Kranjec, besedilo in fotografiji
  • Piše: Klemen Košak
  • Foto: Borut Krajnc
  • Piše: Marjan Horvat
  • Podoba: Uroš Abram
  • Dušan Velkaverh Foto Matej Družnik
  • Nija in Miha, plaža Ayampe, Ekvador / Foto samosprožilec
  • Pek, ki ni maček, da bi lovil miši / Foto: Borut Krajnc
  • Medved, ki se je ujel v »foto past«. (Foto: Milan Cajner)

  Če so fotografije okrasne, brez zlahka ubesedljive vsebine, je v redkih primerih ob njih navedeno le avtorstvo fotografije:

  • Foto Jože Živič
  • Foto arhiv založbe

  Navedba avtorstva se začenja z veliko začetnico in nima končnega ločila (pike). Dvopičje za Foto ni potrebno, vendar se kdaj piše zaradi usklajenosti z drugimi podobnimi napovedmi ali pa zaradi uredniške odločitve v določeni publikaciji. Oblika foto je v jezikovnih priročnikih sicer grajana kot publicizem, ki pa je praktičen zaradi enoumnosti in preprostosti, saj težavne razvezave fotografiral (ali foto: Delo res pomeni ‘fotografiralo Delo’, kot piše v slovarskem delu zadnjega Slovenskega pravopisa?) ali fotografija ipd. zahtevajo večjo osredotočenost na slovnični spol in slovnično število, pri uredniškem delu pa to hitro lahko postane moteč vir napak.

  Peter Weiss (maj 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.