×

Vejica pri stopnjevanju
 • Vprašanje:

  Ali pišemo v tem primeru vejico:

  • Večje kot je število, manjša je ...
  • Večje, kot je število, manjša je ...

  Odgovor:

  Slovenska slovnica za izražanje sorazmernosti količine primerjanega navaja le veznika čim in ko, npr.:

  • Čim več boš znal, tem več boš veljal in
  • Bolj ko siliš vanj, manj ti bo dal.

  Tudi SSKJ in SP 2001 pripisujeta to vlogo le vezniku ko, čeprav ga v sodobni rabi dejansko vedno bolj izpodriva veznik kot, ki ste ga v svojih zgledih uporabili tudi vi.

  Ne glede na to, kateri veznik uporabite, pa pred njim vejice ni; ta stoji le med stavčnima deloma, ki sta v razmerju sorazmerne primerjave.

  Tina Lengar Verovnik (maj 2016)


Prijavite se za odgovor