×

Vejica pri stopnjevanju
  • Vprašanje:

    Ali pišemo v tem primeru vejico:

    • Večje kot je število, manjša je ...
    • Večje, kot je število, manjša je ...

    Odgovor:

    Slovenska slovnica za izražanje sorazmernosti količine primerjanega navaja le veznika čim in ko, npr.:

    • Čim več boš znal, tem več boš veljal in
    • Bolj ko siliš vanj, manj ti bo dal.

    Tudi SSKJ in SP 2001 pripisujeta to vlogo le vezniku ko, čeprav ga v sodobni rabi dejansko vedno bolj izpodriva veznik kot, ki ste ga v svojih zgledih uporabili tudi vi.

    Ne glede na to, kateri veznik uporabite, pa pred njim vejice ni; ta stoji le med stavčnima deloma, ki sta v razmerju sorazmerne primerjave.

    Tina Lengar Verovnik (maj 2016)


Prijavite se za odgovor