×

Velika začetnica za dvopičjem: zdravniški izvidi
 • Vprašanje:

  V primeru pisanja zdravniškega izvida me zanima ali sledi dvopičju velika ali mala začetnica. V mnenju običajno navedemo več stavkov ali povedi o navodilih za higieno, specifična navodila in predpisana zdravila. Primer:

  Mnenje: priporočam...

  ali

  Mnenje: Priporočam...


  Odgovor:

  Za položaj, ki ga opisujete, pravopisna pravila res ne podajajo usmeritev. Kadar uporabljamo dvopičje za naslovom podobnimi izpostavljenimi deli besedila, ki so samostojne enote, npr.:

  Mnenje:

  Priporočilo:

  Sklep:

  Seveda je razumljivo, da pričakujemo v nadaljevanju (daljše) samostojno besedilo, ki se začne z veliko začetnico.

  Če dvopičju sledi krajše besedilo, ki je neglagolska poved, pišemo z malo začetnico:

  Diagnoza: ledvični kamni(.)

  Helena Dobrovoljc, Urška Vranjek Ošlak (maj 2016)