×

Mala ali velika začetnica pri priložnostno skrajšanih imenih
 • Vprašanje:

  Vljudno vas prosim za pomoč pri uporabi velike oziroma male začetnice, kadar se v besedilu uporablja »v nadaljevanju«.

  Primer: ... ko govorimo o Pogodbi o odstopu terjatev (v nadaljevanju: pogodba) ...

  Ali se v uporablja mala ali velika začetnica? Če sta pravilni obe možnosti bi vam bila hvaležna za razlago, v katerem primeru se uporablja katera možnost.


  Odgovor:

  V primerih, kakršnega navajate, gre za t. i. besedilno oz. priložnostno krajšanje večbesednih imenskih enot, ki ga ločimo od skrajšanih imen, nastalih po krajšanju, npr. Združeni narodi namesto Organizacija združenih narodov, Unija namesto Evropska unija. Nekatere take krajšave prerastejo okvire zgolj enega ali nekaj besedil in postanejo splošno rabljene.

  Priložnosto krajšanje pa se uveljavlja zaradi gospodarnosti in lažje berljivosti, na kar pisec ob prvi pojavitvi posebej opozori, npr.: Na naslov Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh) smo prejeli več pritožb tako glede vsebine kot tudi glede ure predvajanja nadaljevanke.

  Ne glede na to, ali je krajšanje omejeno zgolj na eno besedilo ali gre za splošno znano zvezo, pa vedno velja isto pravopisno načelo: velika začetnica se ohranja in se prenaša na prvo (ali edino) prvino, s katero se po krajšanju začenja poimenovalna enota. V vašem primeru bi torej ustrezno zapisali Pogodba o odstopu terjatev (v nadaljevanju: Pogodba).

  Tina Lengar Verovnik, Helena Dobrovoljc (maj 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.