×

Pisanje začetnice v povedi, ki nastopa kot del druge povedi
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali pišemo pozdrave v naslednjih primerih z veliko ali malo začetnico:

  Lepo vas pozdravljam z ribiškim pozdravom Dober/dober prijem.

  Lepo vas pozdravljam z gasilskim pozdravom Na/na pomoč.

  Hvala.


  Odgovor:

  Pri pisanju začetnice v povedih, ki nastopajo kot del druge povedi (tudi kadar ne gre za premi govor, temveč le za citirano poved), se navadno odločamo za zapis z veliko. O tem lahko preberete več v Slovenskem pravopisu 2001 (§ 32). Če želite vrinjeno poved poudariti, jo lahko zapišete tudi v narekovajih ali v drugem tisku, npr.:

  Lepo vas pozdravljam z ribiškim pozdravom »Dober prijem«.

  Lepo vas pozdravljam z gasilskim pozdravom »Na pomoč«.

  ali

  Lepo vas pozdravljam z ribiškim pozdravom Dober prijem.

  Lepo vas pozdravljam z gasilskim pozdravom Na pomoč.

  Helena Dobrovoljc (oktober 2012)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.