×

Sklanjanje priimka »Brentano«
 • Vprašanje:

  Kako sklanjamo priimek Brentano (Clemens), in kako Bredero (Gerbrand Adriaenszoon)? Kdaj osnovo podaljšamo z -j in kdaj ne?


  Odgovor:

  Oba navedena priimka, tj. Brentano in Bredero, sklanjamo po prvi moški sklanjatvi, in to brez podaljševanja osnove s soglasnikom j v odvisnih sklonih:

  • Brentano Brentana; Bredero Bredera.

  O vrsti pregibnostnega vzorca pri takih samostalnikih odloča naglas. Samostalnike, ki se končujejo na nenaglašeni -o, sklanjamo brez podaljševanja osnove s soglasnikom j (npr. ajkído, čokolíno, esperánto; Bolzáno), pri samostalnikih, ki se končujejo na naglašeni , pa v odvisnih sklonih osnovo podaljšujemo s soglasnikom j (npr. argó, biró, bordó, metró; Hugo [igó], Miro [miró]). Na oba načina lahko denimo pregibamo samostalnik kazino (kazíno kazína in kazinó kazinója).

  Tanja Mirtič (maj 2016)