×

Sklanjanje priimka »Brentano«
 • Vprašanje:

  Kako sklanjamo priimek Brentano (Clemens), in kako Bredero (Gerbrand Adriaenszoon)? Kdaj osnovo podaljšamo z -j in kdaj ne?


  Odgovor:

  Oba navedena priimka, tj. Brentano in Bredero, sklanjamo po prvi moški sklanjatvi, in to brez podaljševanja osnove s soglasnikom j v odvisnih sklonih:

  • Brentano Brentana; Bredero Bredera.

  O vrsti pregibnostnega vzorca pri takih samostalnikih odloča naglas. Samostalnike, ki se končujejo na nenaglašeni -o, sklanjamo brez podaljševanja osnove s soglasnikom j (npr. ajkído, čokolíno, esperánto; Bolzáno), pri samostalnikih, ki se končujejo na naglašeni , pa v odvisnih sklonih osnovo podaljšujemo s soglasnikom j (npr. argó, biró, bordó, metró; Hugo [igó], Miro [miró]). Na oba načina lahko denimo pregibamo samostalnik kazino (kazíno kazína in kazinó kazinója).

  Tanja Mirtič (maj 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.