×

Sklanjanje imena »Plužna«
 • Vprašanje:

  Zanima me sklanjatveni vzorec za naselje Plužna. Na strani Amebis Besana je napisan sklanjatveni vzorec, s katerim se ne strinjam, saj je naselbinsko ime Plužna množinski samostalnik.


  Odgovor:

  Lastno ime Plúžna je nastalo iz ženskospolskega samostalnika *plúžina »orna zemlja« (M. Snoj, Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen, 2009, str. 311), torej se je prvotno ta samostalnik pregibal po prvi ženski sklanjatvi.

  V narečnih besedilih se pojavlja tudi kot množinski samostalnik srednjega spola, pri čemer pregibnostni vzorec v mestniku množine izkazuje končnico prve ženske sklanjatve (na Plúžnah). Morda je do mešanega sklanjatvenega vzorca v narečju prišlo zaradi vpliva samostalnika plúžna 'priprava z dvema kolesoma, na katero se pripne plug pri oranju', saj se ta ženskospolski samostalnik uporablja zlasti v množini, obenem pa imata tako srednja kot ženska sklanjatev v rodilniku množine ničto končnico.

  Leksikon Slovenska krajevna imena (1985), iz katerega so črpali podatke tudi redaktorji Slovenskega pravopis 2001, pa pravi takole:

  • Plúžna Plúžne in v Plúžni
  • lokalno tudi: Plužna Plužen na Plužnah

  Tanja Mirtič (maj 2016)