×

Seznam najpogosteje rabljenih besed v slovenščini
 • Vprašanje:

  Ali obstaja v slovenščini seznam najpogostejših besed, nekaj podobnega, kot je New General Service List (NGSL) of important vocabulary words for students of English as a second language?


  Odgovor:

  Podoben seznam za slovenski jezik za zdaj še ne obstaja, lahko pa jezikovni uporabnik pridobi iz korpusa Gigafida seznam najpogostejših lem, ki seveda ni prečiščen (spodaj). Za podoben seznam, kot ste ga našli za angleščino, bi bilo treba povprašati tiste, ki se institucionalno ukvarjajo s poučevanjem slovenščine kot drugega/tujega jezika oziroma s prevajalci. Morda bi vam pomagali na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik.

  Kako smo pripravili spodnji seznam?
  Na spletni strani http://nl.ijs.si/noske izberemo referenčni korpus Gigafida (prvi v tabeli). Nato v meniju na levi strani izberemo možnost »Word List«, s katero lahko izdelamo seznam (poljubnih) besed. Ponovno v meniju na levi strani izberemo možnost »All lemmas«, s pomočjo katere dobimo seznam vseh (lematiziranih, tj. označenih) besed v slovenščini. Ko se pokaže seznam besed, v meniju na levi strani izberemo možnost shranjevanja »Save«. Rezultat iskanja lahko shranimo kot besedilo (možnost »Text«) ali v formatu XML. Shranimo lahko vse ali le določene strani, lahko pa izberemo tudi število vrstic. Rezultate, shranjene v besedilnem formatu .txt, lahko odpremo v poljubnem urejevalniku besedila.
  Tako smo pripravili želeni seznam, ki se nahaja spodaj. V desnem stolpcu je navedeno število pojavitev posamezne besede.

  Seznam besed po pogostosti rabe (.pdf)


  Urška Vranjek Ošlak (maj 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.