×

Kratice in tvorba svojilnih pridevnikov
 • Vprašanje:

  Idrija na UNESCO-vemu seznamu ...


  Odgovor:

  Kratice, kot sta UNESCO in NATO, sklanjamo in besedotvorno pregibamo tako, da zadnji samoglasnik kratice spremenimo v obrazilo (pravila Slovenskega pravopisa, člen 122):

  UNESCO UNESCA UNESCU UNESCO UNESCU UNESCOM ... svoj. prid. UNESCOV

  Še pogosteje pa taka kratica preide med stvarna lastna imena, torej ohrani veliko začetnico:

  • Unesco Unesca Unescu Unesco Unescu Unescom ... svoj. prid. Unescov

  Vezaj uporabljamo le, če se kratica konča na soglasnik, npr.: NUK-a NUK-u … NUK-ov, ali naglašeni samoglasnik, npr.: SAZU-ja SAZU-ju … SAZU-jev.

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik (maj 2016)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.