×

Pri ali na temperaturi
 • Vprašanje:

  Pogosto opažam pri navajanju temperatur izmenjevanje zvez pri temperaturi in na temperaturi – katera je pravilna?


  Odgovor:

  Da bi vam postregli z natančnim odgovorom, bi potrebovali vsaj nekaj sobesedila. Sicer pa lahko odgovorim, da gre za sopomenski zvezi:

  • Salame je treba sušiti v zračnih prostorih, in sicer na temperaturi ali pri temperaturi od 5 do 10 stopinj Celzija.

  Zveza s predlogom pri je precej bolj pogosta, vendar pa bi za natančno preučitev razhajanj in prekrivnosti potrebovali leksikografsko analizo. Že bežen pregled bližine obeh zvez kaže na precejšnjo prekrivnost, vendar pa spodaj navedena zgleda kažeta tudi na položaje, ko predlogov preprosto ne moremo zamenjati:

  • na temperaturi: pečemo, segrevamo, žgemo, hranimo, prezimimona temperaturi
  • pri temperaturi: pečemo, shranjujemo, sušimo, hranimo, delujemopri temperaturi (Umetno zasneževanje pa je mogoče zgolj pri dovolj nizkih temperaturah.; Zeblo ga je pri temperaturi sedem stopinj Celzija.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (maj 2016)


Prijavite se za odgovor