×

Kako zapisati zvezo »standup komedija«?
 • Vprašanje:

  Zanima me naslednja besedna zveza: stand up komedija ali komedija stand up? Pišem diplomsko delo o stand up komediji in me bega vprašanje besednega reda v tej besedni zvezi. Preverila sem pojavnost v korpusu Gigafida. Stand up komedija se pojavi preko 500-krat, komedija stand up le 17-krat. Po slovnici je pravilneje komedija stand up, kjer je stand up desni prilastek. Kaj predlagate, kateri vrstni red naj uporabljam? Kako sklanjati stand up: stand up, stand up-a, stand up-u ...? To je torej citatna beseda?  Odgovor:

  Stalne besedne zveze, prevzete iz angleščine, se po dlje časa trajajoči rabi lahko tudi poenobesedijo (npr. start up --> startup), še zlasti, če se tudi pisno podomačijo, kar je sicer redko, in pišejo v podomačeni obliki (startap).

  Če taka »citatna« zveza postane sestavina nove stalne besedne zveze, ki je v slovenščini imenovana tudi zloženka z imenovalniško medpono (startup podjetje), se piše danes samo še narazen. Pri tovrstnih zvezah jedrna sestavina sčasoma okrni, in tako se uporablja bodisi pogovorno bodisi knjižno le še razlikovalna sestavina, npr.:

  • Startup je – v primerjavi s tem – specifičen: navadno (še) ne ustvarja večjih prihodkov, dobiček je načrtovan šele čez nekaj let, a kljub temu so značilnosti startupa tudi investitorji, zaposleni, produkt/storitev, nastop na trgu ...
  • Obstaja sicer kup različnih standupov, tudi dvd kompilacija najboljših sto in tam je vse od obmetavanja ljudi s hrano pa do Seinfelda.
  • Mazde BT-50 je tehnično enak zmagovalki letošnjega primerjalnega testa pickupov, kar pomeni, da so enaki tudi plusi in minusi.

  Vendar pri vseh zvezah tak proces ni bil izpeljan. Tako so pred 10 leti pri pripravi Gledališkega slovarja pričakovali razvoj v smer standup komedija à standup, pa se je izkazalo, da se raba v besedni zvezi ohranja:

  • standup komedija
  • standup komik
  • standup predstava
  • standup nastop

  Res je, da tovrstne tvorbe tako slovnica kot stilistika preganjata, saj gre za prevzete strukture dveh samostalnikov, ki jih slovenščina še do nastopa 20. stoletja ni poznala. Slovničarji so namesto tega priporočali (1) zveze pridevnika in samostalnika (tenis igrišče --> teniško igrišče) ali (2) prenos samostalnika v položaj desnega prilastka (Lego kocke --> kocke Lego). Čedalje več pa je zvez, ko ne moremo narediti ne enega ne drugega, saj iz vseh samostalnikov ne moremo izpeljati pridevnika, sicer pa je za položaj desnega prilastka značilen imenski položaj, ki naj bi ga pogosteje uveljavljali pri imenih (plenice Pampers) in dvobesednih imenih (šov Denisa Avdiča), redko pa se »prime« pri zloženkah/zvezah tipa standup komedija, zato zapis s samostalnikom na desni strani pri vašem primeru vsekakor ni uveljavljen.

  Zveza standup komedija, s katero se ukvarjate, ima tudi možno pridevniško varianto standupovska komedija, še bolje podomačeno stendapovska komedija, čeprav se druga varianta manj uveljavlja kot prva. V rabi sta vendarle obe različici pridevnika. Morda vam bo koristil podatek, da v rabi najdemo tudi nadaljnje izpeljanke: tisti, ki se ukvarja s standupom/stendapom, je standuper/stendaper.

  Žal se za zvezo standup komedija ni uveljavilo nobeno slovensko poimenovanje, tako kot za backup npr. varnostna kopija ali za startup npr. zagonsko podjetje, za pickup pa dostavni avtomobil.

  Glede na to, da tudi v jeziku, iz katerega prevzemamo, zapis z vezajem ni kodificiran oz. priznan kot edini, bi prevzemanje besede z vezajem pomenilo še dodatno zapletanje že tako dovolj raznolikih zapisovalnih pravil v slovenščini. Če podomačimo enoto tudi pisno, je zapis skupaj brezizjemen (bekap, pikap, mejkap …), zato se je v nihanju med zapisoma skupaj ali narazen smiselno odločiti za prvega, pri čemer tudi sklanjanje ni problematično:

  • standup/stendap, standupa/stendapa, standupu/stendapu, standup/stendap, standupu/stendapu, standupom/stendapom;
  • v zvezi standup/stendap komedija se prva sestavina ne sklanja; če se odločite za pridevnik stendapovska/standupovska komedija, s sklanjanjem ne boste imeli težav.

  Prikaz rabe (število pojavitev v korpusu Gigafida):

  narazen z vezajem skupaj
  back up 63 66 347
  drive in 271 232 3
  log in neugotovljivo 1 105
  make up 2.087 1.922 374
  pick up 424 859 803
  play off 595 354 295
  set up 69 41 668
  start up 84 172 227
  stand up 1671 1025 65

  Helena Dobrovoljc, Mojca Žagar Karer (maj 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.