×

Razlika med pridevnikoma »lesni« in »leseni«
 • Vprašanje:

  Kakšna je razlika v pomenu pridevnikov lésen (po SSKJ nanašajoč se na les, npr. lesna industrija) in lesén (ki je iz lesa, npr. lesena ograja)? Natančneje me zanima primer lesni izdelek oziroma lesen izdelek. Kaj pomeni prvo in kaj drugo? Hvala!


  Odgovor:

  Vaše vprašanje je precej kompleksno. Pomen pridevnikov lésen ('nanašajoč se na les') in lesén ('iz lesa') ste že sami povzeli po Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Medtem ko je prvi (lésen) rabljen večinoma prilastkovno in zaradi svoje tesne pomenske odvisnosti od samostalnika izraža vrstni pomen (lesni izdelek, lesni odpadek, lesni tehnik – Kateri?), je drugi (lesén) lahko rabljen bodisi kot kakovostni pridevnik (Ta izdelek je lesen – Kakšen?) bodisi kot vrstni pridevnik (leseni izdelek – Kateri?).

  Kot vidite, je izraznih možnosti veliko, a vendar so med njimi pomenske razlike. Zveza leseni izdelek je pomensko ožja in označuje izdelek iz lesa (npr. lesena igrača), lesni izdelek pa je pomensko širši izraz, ki izhaja iz pomena pridevnika ('nanašajoč se na les'). Navadno gre za izdelek lesne industrije, lahko je narejen iz odpadkov, žaganja, zlepljenega žaganja ipd.

  Helena Dobrovoljc (oktober 2012)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.