×

Sklanjanje imena »Vike«
 • Vprašanje:

  Prosil vas, če mi lahko napišete pravilno sklanjatev skandinavskega moškega imena Vike. Glede na nekatere spletne vire bi bilo pravilno Vike Vikeja Vikeju, našel pa sem tudi pravila za sklanjanje Vike Vika Viku.


  Odgovor:

  Ime Vike poznamo v slovenščini zaradi domišljijskega junaka Vikija Vikinga, ki smo ga tudi poslovenili, zato sklanjanje ni problematično, saj sledi sklanjatvi Dali Dalija ...

  Z imenom Vike pa poimenujemo »žive« sodobnike, pri katerih po želji ohranjamo izvirni zapis. Glede na to, da končni e v imenu Vike ni nemi (Wilde) ali naglašeni (Renée) in da ne gre za domače (Anže, Bine), temveč tuje ime tipa Palme (Palmeja; Palmejev), Brahe (Braheja; Brahejev), pa ime Vike sklanjamo tako, da osnovno podaljšujemo z j, torej Vike Vikeja Vikeju Vikeja Vikeju Vikejem; svojilni pridevnik: Vikejev.

  Helena Dobrovoljc (maj 2016)