×

Vejica med deli večbesednega veznik: »s tem ko«
 • Vprašanje:

  Žal še vedno ne razumem čisto, kdaj gre za večbesedni veznik. Zanima me, ali je vejica v naslednjem primeru:

  • S tem, ko učitelj razred razdeli na skupine in didaktično igro organizira kot nekakšno tekmovanje, omogoča učencem lažje učenje in zapomnitev.

  Odgovor:

  O različnih skupinah večbesednih veznikov v svojem prispevku v knjigi Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih izčrpno piše Marta Kocjan Barle; tudi v svetovalnici smo na podobna vprašanja že odgovarjali. V vašem primeru gre za večbesedni veznik, katerega prva sestavina je predložna zveza. O tem, ali imamo take zveze besed »za večbesedni veznik ali kazalnik in ko-/ker-/da-stavek, odloča pomen; temu se prilagajata stavčna zgradba, odvisna tudi od sobesedila /…/, in premor v govoru« (Marta Kocjan Barle 2015: 64).

  Za vašo zvezo avtorica ugotavlja, da je v priročnikih ni, v korpusu Gigafida pa je razmerje med s tem ko in s tem, ko približno 1 : 3. Pogosteje torej za kazalnikom (to > s tem) oziroma pred _ko-_stavkom zapišemo vejico, kar v govoru pomeni poudarek na zaimku in kratek premor na mestu, ki ga zaznamuje vejica. Če vejice ni, tudi premora ne naredimo, predložna zveza in veznik opravljata enovito vezniško vlogo (govorimo torej o pravem večbesednem vezniku), pomensko težišče in z njim poudarek pa se prestavita na jedrno prvino v odvisnem stavku.

  Tina Lengar Verovnik (maj 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.