×

Pomenska razlaga povedi
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako si pravilno razlagati naslednja dva stavka:

  • Kupec je nepremičnino prevzel v posest, in
  • Kupec je nepremičnino pripravljen prevzeti v posest.

  Ali sta povedka identična. Sam si razlagam, da je pri prvem že prišlo do prevzema, v drugem pa še ne, saj je kupec izrazil pripravljenost na prevzem, ki pa še ni izvršilno dejanje (npr. pozor, pripravljeni, zdaj).


  Odgovor:

  Če določimo pomen prve in druge povedi brez sobesedila, v katerem sta bili uporabljeni, lahko pritrdimo, da se povedi pomensko razlikujeta. Prva sporoča, da je osebek že začel opravljati funkcijo. V drugi pa je z uporabo naklonskega izraznega sredstva (pripravljen biti) izražena volja osebka, da hoče nekaj storiti (prevzeti posest).

  Aleksandra Bizjak Končar (maj 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.