×

Pomenska razlaga povedi
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako si pravilno razlagati naslednja dva stavka:

  • Kupec je nepremičnino prevzel v posest, in
  • Kupec je nepremičnino pripravljen prevzeti v posest.

  Ali sta povedka identična. Sam si razlagam, da je pri prvem že prišlo do prevzema, v drugem pa še ne, saj je kupec izrazil pripravljenost na prevzem, ki pa še ni izvršilno dejanje (npr. pozor, pripravljeni, zdaj).


  Odgovor:

  Če določimo pomen prve in druge povedi brez sobesedila, v katerem sta bili uporabljeni, lahko pritrdimo, da se povedi pomensko razlikujeta. Prva sporoča, da je osebek že začel opravljati funkcijo. V drugi pa je z uporabo naklonskega izraznega sredstva (pripravljen biti) izražena volja osebka, da hoče nekaj storiti (prevzeti posest).

  Aleksandra Bizjak Končar (maj 2016)


Prijavite se za odgovor