×

Sklanjanje imena »Valsalice«
 • Vprašanje:

  Priporočam se za nasvet v zvezi s težavo glede pregibanja in pravopisa tujih, v tem primeru italijanskih krajevnih imen.

  Jezikovno pregledujem prevod iz italijanščine Memorie Biografiche, 18 zvezkov, na hitro jih je prevedel zdaj že pokojni prof. dr. Valter Dermota. Gre za krajevna imena na -e. Za primer Valsalice sem prepričan, da je tukaj -e končnica, ker je sestavni del imena tega kraja salicevrba.

  Vendar kako naj se piše po naših pravilih mestnik, v Valsaliču?


  Odgovor:

  Nepodomačena italijanska zemljepisna imena z izglasnim -e tega obdržijo v vseh sklonih, zato se osnova v stranskih oblikah podaljšuje z j. Mestnik se torej glasi v Valsaliceju. Izjeme so nam bolj domača imena, kot je Pordenone, v Pordenonu, in seveda tista imena, pri katerih -e razumemo kot končnico imenovalnika množine prve ženske sklanjatve, npr. Mestre, v Mestrah (množina verjetno zaradi bližnjih Benetk).

  Marko Snoj (maj 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.