×

Kako sklanjamo ime »Tenerife«?
 • Vprašanje:

  Kako sklanjamo ime Tenerife?


  Odgovor:

  Zemljepisno ime Tenerife (špan.) označuje največjega od Kanarskih otokov, slovnično je v slovarju Slovenskega pravopisa 2001 kodificirano kot samostalnik moškega spola, ki ga sklanjamo Tenerifa Tenerifu Tenerife na Tenerifu s Tenerifa.

  Tenerífe -a m, zem. i. (ȋ) |španski otok|: na Tenerifu
  tenerífski -a -o (ȋ)
  Tenerífčan -a m, preb. i. (ȋ)
  Tenerífčanka -e ž, preb. i. (ȋ)

  V rabi zaradi nenavadnosti imena zasledimo tudi neknjižne pregibne variante, in sicer:

  1. Kot samostalnik ženskega spola, in sicer v obliki Tenerifa Tenerife … na Tenerifi, pri čemer se sledi rabi, kakršno so poznali v slovenskem jeziku vse do sredine 20. stoletja. O tem pričajo zapisi v atlasih, gl. portal Termania. Obliko Tenerifa poznajo tudi Poljaki, Italijani … Zgled take rabe iz gradiva je npr.: Posebno na Tenerifi in Gran Canariji so se razvila orjaška letovišča z mondenimi hoteli in apartmajskimi naselji, ki se še širijo.

  2. Kot množinski samostalnik moškega spola (po analogiji s Sejšeli, Azori, Bahami, Bermudi, Maldivi), in sicer v obliki Tenerifi Tenerifov … na Tenerifih … Po besedilnem korpusu je raba v mestniku na Tenerifih celo pogostejša kot standardizirana – na Tenerifu.

  3. Kot množinski samostalnik ženskega spola: Tenerife Tenerif ž mn.: Na Tenerifah ženski odrezal glavo. Sklonske oblike Tenerifah, ki je nedvomno množinska ženskega spola, je v Googlu nad tisoč primerov, v primerjavi s kako drugo res malo, pa vendar: Mestre, Udine (kar je pogovorno za Videm v Italiji) in Bariloče.

  Kljub drugim razširjenim oblikam je standardizirana različica najbolj utemeljena, saj opisujemo en otok in ne otočja. Oblika v ženskem spolu pa je očitno nastala po podomačitvi: tako kot Marguerite > Margerita tudi Tenerife > Tenerifa.

  Vendar pa je treba upoštevati tudi dejstvo, da ni nujno, da se bo standardizirana različica v nadaljnjem jezikovnem razvoju obdržala. V slovenščini imamo veliko tujih zemljepisnih imen, katerim smo ob podomačitvi spremenili spol ali število ali oboje (npr. Helsinki).

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (junij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.