×

Besednovrstna uvrstitev besed »malo« in »veliko«
  • Vprašanje:

    Zakaj so besede, kot sta malo in veliko, prislovi in ne nedoločni števniki?


    Odgovor:

    Besedi malo in veliko sta po veljavnem Slovenskem pravopisu (2001: malo, veliko) in kakor je utemeljeno v Slovenski slovnici (2000) lahko prislov ali nedoločni števnik, odvisno od pomenskega obsega leksema.

    Aleksandra Bizjak Končar (junij 2016)