×

Imena pogodb in mednarodnih sporazumov: avstrijska državna pogodba
 • Vprašanje:

  Kako se piše Avstrijska državna pogodba (iz leta 1955, ko naj bi s členom 7 podelili pravice slovenski in hrvaški manjšini); z veliko ali z malo začetnico?


  Odgovor:

  Imena pogodb in mednarodnih sporazumov pišemo v slovenščini precej neustaljeno, saj sta si glede odločitve o mali oz. veliki začetnici nasprotujoča tudi najobširnejša jezikovna priročnika z normativnim značajem: slovar knjižnega jezika in pravopis.

  Slovar slovenskega knjižnega jezika:

  • rapálski -a -o prid. (ȃ) zgod., navadno v zvezi rapalska pogodba 12. novembra 1920 sklenjena pogodba v Rapallu o določitvi mej med Italijo in Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev
  • senžermênski -a -o prid. (ȇ) zgod., v zvezi senžermenska pogodba 10. septembra 1919 sklenjena mirovna pogodba med zavezniki in Avstrijo: določila senžermenske pogodbe
  • trianónski -a -o prid. (ọ̑) zgod., navadno v zvezi trianonska pogodba mirovna pogodba med članicami velike antante in Ogrsko, sklenjena 4. julija 1920 v Trianonu
  • pogódba -e ž (ọ̑) sporazum, soglasje glede kakih določil ali obveznosti: […] // listina o tem sporazumu: […] ♦ polit. avstrijska državna pogodba1955. leta sklenjena pogodba o neodvisnosti in nevtralnosti Avstrije, katere 7. člen določa pravice slovenske manjšine v Avstriji; skleniti nenapadalno pogodbo; zgod. senžermenska pogodba 10. septembra 1919 sklenjena mirovna pogodba med zavezniki in Avstrijo

  Slovenski pravopis 2001

  • Rapálska pogódba -e -e ž, stvar. i. (ȃ ọ̑) zgod. |sporazum med Italijo in kraljevino SHS|
  • Trianónska pogódba -e -e [ija] ž, stvar. i. (ọ̑ ọ̑) zgod. |mirovna pogodba|
  • pogódba -e ž, pojm. (ọ̑) razveljaviti, skleniti ~o; veljavnost ~e; avtorska, darilna ~; polit. avstrijska državna ~

  Čeprav sta oba priročnika prav pri avstrijski državni pogodbi usklajena, smo nekoliko v zadregi, saj uporabnikom nikoli ni bilo pojasnjeno, kakšna je razlika npr. med avstrijsko državno pogodbo in Trianonsko pogodbo oz. zakaj se zapis razlikuje. Prva leta po po sprejemu pogodbe se zapisi z veliko začetnico sploh niso pojavljali, temveč se je sporazum zapisoval podobno kot npr. avstrijska ustava, danes pa je v rabi razmerje 2 : 1 v prid zapisu z malo začetnico.

  Odločitev za zapis z malo začetnico skušamo utemeljevati z dejstvom, da je ta stalna besedna zveza le neuradno vrstno poimenovanje, ki se izoblikovalo skozi čas, verjetno zaradi dolgosti in zapletenosti uradnega imena Sporazum o ponovni vzpostavitvi samostojne in demokratične Avstrije (v nemščini: Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich; kratko Österreichischer Staatsvertrag).

  Helena Dobrovoljc (junij 2016)

  DOPOLNILO:
  Zvezo Avstrijska državna pogodba je mogoče uporabljati tudi kot lastno ime, kar se v sodobni pisni praksi vse bolj uresničuje – tudi zaradi kratice ADP. To pomeni, da se je kratko ime začelo uporabljati kot skrajšano ime, podobno kot Združeni narodni namesto Organizacija združenih narodov.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.