×

Pomen oznake »neobčevalen«
 • Vprašanje:

  Prosim, kaj pravzaprav pomeni beseda (ne)občevalen? V SSKJ je navedena le definicija, ki vsaj meni pomeni toliko kot nič: jur. občevalni jezik jezik, ki ga uporabljajo ljudje pri medsebojnih stikih.

  Zataknilo se je pri besedi 'neobhoden', ki jo SSKJ definira kot knjižno, pravopis pa kot neobčevalno. (Lektorji, kolikor jih poznam, pa bi tako ali tako rekli, da je to srbizem.)

  Hvala lepa za odgovor. In še mimogrede, ali je možno, da etimoloških razlag priimkov ne bi uvrščali med javno objavljene odgovore, ker to zanima samo tri ljudi, ostalim pa zmanjšuje preglednost?


  Odgovor:

  Oznaka neobčevalno se prvič pojavi v slovarju Slovenskega pravopisa 2001 in označuje »prvine knjižnega jezika, ki jih ne uporabljamo v navadnem sporočanju, ampak živijo bolj iz izročila knjižnega jezika« (SP 2001; člen 1060). Gre za besedne prvine, ki so jih v SSKJ, slovarju, iz katerega so pravopisci gradivsko izhajali, označevali različno:

  1. SSKJ: raba peša – SP 2001: neobč.
   adresa, brz, čediti ...
  2. SSKJ: knjiž. – SP 2001: neobč.
   akribija, aleja, avizo, blagota, blagodat ...
  3. SSKJ: redko – SP 2001: neobč.
   bome, čaroba ...

  Kot je mogoče videti, so z oznako neobčevalno označili besede, ki ne živijo v pogovornem, temveč v pisanem jeziku, besede, za katere so že v obdobju priprave SSKJ domnevali, da se iz rabe umikajo oziroma da so precej redke.

  Oznaka neobčevalno je torej v večini primerov uporabljena za označevanje zelo redkih besed, ki jih v občevalnem (= pogovornem) jeziku ne uporabljamo.

  In še odgovor na drugi del vašega vprašanja:

  V letu 2016 smo začeli prenavljati jezikovno svetovalnico, in sicer bo prenova dvojna: uredili bomo podobo vmesnika, tako da bo celota bolje organizirana, vprašanja bomo skušali urediti tudi tematsko, po področjih, kot predlagate tudi vi, hkrati pa bomo uredili zdaj že obsežno bazo odgovorov, da bo več vprašanj oz. ključnih besed mogoče najti tudi prek portala Fran.

  Helena Dobrovoljc (junij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.