×

O besedi »neovira«
 • Vprašanje:

  Ali obstaja beseda neovira (kot samostalnik), npr. niti ovira – niti neovira (v tabelah, določena dejavnost).

  Ali se piše: sploh ni ovira (če v tabelah govorimo, da določena dejavnost ni ovira) ali je potrebno zanikati: sploh ni ovire.


  Odgovor:

  Iz obstoječih samostalnikov lahko priložnostno, za potrebe besedila vedno nastajajo njihove protipomenke z ravno nasprotno pomensko vrednostjo s predpono ne-, le da so v rabi lahko zelo redke; to velja tudi za »neoviro«, za katero ni zadetkov niti v korpusu Gigafida niti na spletu. Vsekakor pa je ta tvorjenka v besedilu v kombinaciji z oviro razumljiva (pomeni ravno nasprotno kot »ovira«).

  Kar se tiče zanikanja in uporabe rodilnika, v konkretnem primeru samostalnik »ovira« ostane v imenovalniku, če ima vlogo povedkovega določila: To/Dejavnost X [osebek] je ovirA [povedkovo določilo] : to/dejavnost X [osebek] NI ovirA [povedkovo določilo]. Enako velja, če si ob odvisniku osebek lahko mislimo v izpustu [], npr. Da nas kupci o tem ne obveščajo, [to] sploh ni ovirA.

  Če pa bi govorili na splošno, da ovira/ovire NE OBSTAJAJO, moramo ob zanikanju obstoja osebka uporabiti RODILNIK, npr. Sploh ni ovire [= ovira ne obstaja], da se tega ne bi lotili.

  Domen Krvina (maj 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.