×

Svojilni pridevnik priimka »Botev«
 • Vprašanje:

  Kakšna je pravilna oblika svojilnega pridevnika iz priimka Botev (Hristo) – Botevov ali Botev?


  Odgovor:

  Večina slovanskih imen s končaji -ev/-ov je pridevniškega značaja, zato pridevnika iz njih ne tvorimo s pridevniškimi obrazili, temveč izražamo svojino z rodilnikom:

  • drame Čehova
  • pesmi Boteva
  • balet Prokofjeva
  • lutke Pengova
  • Hradeckega ulica

  Tako pravopisna pravila v členih 970–974, v katerih je opozorjeno, da je taka raba pogosta tudi pri posamostaljenih oblikah pridevnika iz priimkov (pri Kovačevih: hiša Kovačevih) ali ženskih oblikah pridevnika iz priimkov (Svetova: zmaga Svetove).

  Vendar pa se danes tudi v knjižni rabi vse pogosteje tudi pri priimkih s končajem -ov uporabljajo svojilna pridevniška obrazila, npr. Leta 1967 so novo ulico v Novi vasi poimenovali Pengovova ulica (Večer, 2001). To obliko dopušča tudi člen 954 v pravopisnih pravilih. Etimološka osvetlitev nam pojasni, da slovenski priimek Pengov nima svojilnega obrazila -ov, temveč je zapis z -ov le pisna različica priimka Pengal. Podobno, kot je priimek Rebov le varianta priimka Rebol (in Rebolj). Zato je Pengovova (Pengalova) ulica popolnoma normalna oblika, morebitna Bulgakovova ulica pa bi bila za slavistično uho težko sprejemljiva, čeprav ne vsebinsko napačna, čeprav v rabi že srečujemo tudi zapise kot: Avtorja sta ubrala svojo pot in za 35 strani skrajšala Bulgakovov tekst, Kakšen je bil rezultat Gorbačovove politike?

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss, Silvo Torkar (maj 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.