×

Ženska oblika samostalnika »praktik«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je z žensko obliko samostalnika praktik.


  Odgovor:

  Samostalniki v novejših slovarjih, ki označujejo vršilca dejanja in se končujejo na -kt- -ik, imajo besedotvorno možnost za oblikovanje ženskega para z obrazilom -čarka:

  apopléktik -a m, člov. (ẹ́) |bolnik|
  apopléktičarka -e ž, člov. (ẹ́)

  dialéktik -a [ija] m, člov. (ẹ́) |predstavnik|; izreden ~ |mislec, govornik|
  dialéktičarka -e [ija] ž, člov. (ẹ́)

  didáktik -a m, člov. (á)
  didáktičarka -e ž, člov. (á)

  ekléktik -a m, člov. (ẹ́)
  ekléktičarka -e ž, člov. (ẹ́)

  kíropráktik -a m, člov. (ȋá)
  kíropráktičarka -e ž, člov. (ȋá)

  sintáktik -a m, člov. (á) jezikosl.
  sintáktičarka -e ž, člov. (á) jezikosl.

  Sodeč po že standardiziranem gradivu je ženska oblika praktika praktičarka, sistemsko mogoča bi bila tudi tvorjenka praktikinja, ki pa je raba (še) ne potrjuje, se pa izkazuje v obliki kiropraktikinja (npr. Postale so tako močne, da sem morala h kiropraktikinji tudi dvakrat na dan). Oblike na -čarka potrjuje tudi besedilni korpus Gigafida oz. iskalnik Google, npr. taktik ... taktičarka. Enako velja za samostalniške pare, ki jih novejši slovarji še ne vključujejo, npr. dislektik ... dislektičarka.

  Helena Dobrovoljc, Marko Snoj (junij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.