×

Ali izgubimo »oblast« ali »nadzor« nad vozilom?
 • Vprašanje:

  Zelo preprosto: Ali se izgubi nadzor nad vozilom ali oblast nad vozilom (ali čemerkoli drugim)?


  Odgovor:

  Kot je mogoče razbrati iz naših slovarjev (SSKJ), samostalnik nadzor uporabljamo v pomenu 'nadzorstvo', 'prizadevanje za pravilno, ustrezno ravnanje'. Če pa tak samostalnik uporabljamo v abstraktnem pomenu 'prevlada', je primerneje uporabiti sopomenko oblast.

  • nadzòr -ôra m (ȍ ó) 1. sistematično pregledovanje, spremljanje poteka ali razvoja česa, zlasti določene dejavnosti: poostriti nadzor nad prodajo; nadzor poslovanja / imeti, opravljati nadzor / politični nadzor // opazovanje, pregledovanje zaradi ugotavljanja položaja, stanja česa: nadzor sovražnega ozemlja / nadzor nad živili 2. prizadevanje, skrb za pravilno ravnanje, vedenje, delo koga; nadzorstvo: nadzor nad kom / dijaki so v domu pod strogim nadzorom / policijski nadzor 3. publ. prevlada, oblast: pridobili so si popoln nadzor nad tržiščem
   Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 29. 5. 2016.
  • oblást -í in oblást -i ž, prva oblika dalje -i -- -i -jó; -í -í -éma -í -éh -éma; -í -í -ém -í -éh -mí pojm. (ȃ ȋ; ȃ) ~ skupine v podjetju; priti na ~; imeti v ~i gospodarstvo; biti pod ~jo Velike Britanije; publ. Voznik je izgubil ~ nad krmilom |ni mogel več usmerjati vozila|; števn. izvršilna ~ |organ oblasti|; ukrepi šolskih ~i; poud. ~ je kritizirala akcijo |oblastna ustanova|
   Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 29. 5. 2016.
  • nadzòr -ôra m, pojm. (ȍ ó) nad kom/čim poostriti ~ ~ prodajo; biti pod strogim ~om
   Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 29. 5. 2016.

  Kljub temu sodobna jezikovna raba kaže na to, da se samostalnik oblast v zvezi s predlogom nad uporablja precej pogosteje s samostalniki moped, avto, kolo, motor, krmilo, vozilo, samostalnik nadzor pa je pogosteje rabljen v zvezah nadzor nad izvajanjem, porabo, poslovanjem, službo ipd.

  Helena Dobrovoljc (maj 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.