×

Pomensko razlikovanje: reagirati in odreagirati
 • Vprašanje:

  Kolikor mi je znano obstajata dva glagola – reagirati in odreagirati, z zelo različnim pomenom.

  Prosim za razlago o uporabi teh dveh glagolov.


  Odgovor:

  Kot opažate, med glagoloma reagirati in odreagirati obstaja pomenska razlika, in sicer je odreagirati (tudi glede na tvorjenost) pomensko zamejen in bolj specializiran od reagirati. Glagola sta tako pomensko povezana, saj oba vsebujeta pomensko sestavino odzvati se, dati odgovor na dražljaj, le da reagirati v širšem pomenu, splošneje kot odreagirati.

  Nesestavljeni glagol (brez predponskega obrazila od-) reagirati tako obsega naslednje pomene (gl. reagirati, odreagirati):

  1. z določenim dejanjem kot posledico določenega dejstva: pokazati, izraziti odnos, stališče do tega dejstva (npr. reagirati na očitke z jokom); pokazati sposobnost čutenja, zaznavanja (npr. reagirati na dotik); pokazati, da kaj deluje na kaj (na to gnojilo rastline hitro reagirajo);

  2. kemijsko zaradi medsebojnega učinkovanja ali pod vplivom toplote, svetlobe se spremeniti v snov z drugačnimi lastnostmi

  Sestavljeni glagol odreagirati pa je, kot omenjeno, pomensko ožji:

  1. narediti kaj, pokazati določen odnos, ki se glede na določeno dejanje, stanje pričakuje (npr. policija takoj odreagira na vsako prijavo)

  2. psihološko z vedenjem, obnašanjem sprostiti notranjo napetost, potrtost (odreagirati konflikte)

  Kot lahko vidimo, se glagola povsem razlikujeta v obeh pomenih 2, ki sta izhodiščno terminološka, delno pa kljub skupni pomenski sestavini odzvati se tudi v pomenih 1, ki pri odreagirati ni razdeljen na podpomene, poleg tega vsebuje dodatno pomensko sestavino pričakovanja okolice (ki se glede na določeno dejanje, stanje pričakuje). Lahko bi rekli, da je pomen 1 pri odreagirati glede na reagirati intenziviran, prim. Policija takoj reagira na vsako prijavo [v odzivu stori kaj sploh, lahko z dejanjem, lahko tudi le z besedami]: policija takoj odreagira na vsako prijavo [v odzivu izvede konkretno dejanje, kot se v takih okoliščinah pričakuje].

  Domen Krvina (junij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.