×

Zapis prirednih in podrednih razmerij
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako pišemo naslednje besedne zveze (raba vezaja ali pomišljaja, stični ali nestični):

  • Šola za medicinske sestre - babice
  • Srednja šola za zdravstvene delavce za ginekološko-porodniško smer.

  In kako če so besedne zveze sklanjane? Npr.:

  • Srednjo šolo za za zdravstvene delavce za ginekološko-porodniško smer,
  • Šolo za medicinske sestre - babice
  • zdravstveno prosvetna delavka
  • zdravstveno prosvetno delo
  • zdravstveno - prosvetnimi aktivisti
  • dvig zdravstveno - prosvetne zavesti
  • ginekolog-porodničar

  Odgovor:

  Zapisovanje besednih zvez in zloženk je odvisno od njihovega pomena.

  Slovenski pravopis 2001 v členih 367 in 865 navaja, da zveze tipa človek žaba (torej zveze samostalnika in desnega prilastka) pišemo brez vezaja, saj se pregibajo v obeh sestavinah. Taka je tudi zveza medicinska sestra babica, kjer gre za posebno vrsto medicinske sestre, ki je specializirana za pomoč pri porodu. Beseda babica je desni prilastek samostalniškega jedra, kar pomeni, da ga natančneje določa. Pri sklanjanju te besedne zveze se vedno sklanja oba dela: Poklicali so medicinsko sestro babico.

  Beseda ginekološko-porodniška smer je priredna zloženka (torej zapisana s stičnim vezajem), saj pomeni smer, ki je tako ginekološka kot tudi porodniška. Sklanja se samo drugi del zloženke, saj gre pravzaprav za eno besedo: Vpisal se je na ginekološko-porodniško smer. Priredna zloženka je tudi beseda ginekolog-porodničar, saj gre za zdravnika, ki je oboje, tako ginekolog kot porodničar, a se v tem primeru sklanjata oba dela zveze: Dobila je novega ginekologa-porodničarja. Več o poimenovanjih za dvojne poklice si lahko preberete tukaj: Dvojna imena poklicev, kjer je tudi opisano, da pregibanja obeh sestavin takih tvorjenk slovenska besedotvorna teorija še ni evidentirala, raba pa njihovo pregibanje očitno in številčno izkazuje.

  Beseda zdravstvenoprosveten je podredna zloženka, saj je nastala iz zveze zdravstvena prosveta, zato besedo zapišemo skupaj. V vseh vaših primerih se ta beseda piše skupaj: z__dravstvenoprosvetna delavka, zdravstvenoprosvetno delo, zdravstvenoprosvetni aktivisti in dvig zdravstvenoprosvetne zavesti. Ker gre za le eno besedo, težav s sklanjanjem ni.

  Urška Vranjek Ošlak (junij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.