×

Sklanjanje samostalnika »Lapanje«
  • Vprašanje:

    Kako se pravilno sklanja priimek Lapanje?


    Odgovor:

    Priimek Lapajne in tudi različico Lapanje sklanjamo na enak način: osnovo podaljšujemo s t, zato LapajneLapajneta in LapanjeLapanjeta, pridevnika iz njiju pa sta v moškem spolu ednine Lapajnetov in Lapanjetov.

    Helena Dobrovoljc (junij 2016)