×

Pridevnik na -ski iz imena »Auschwitz«
 • Vprašanje:

  Kako iz Auschwitza tvorimo vrstni pridevnik?


  Odgovor:

  Slovenski pravopis 2001 v slovarju ob krajevnem imenu Auschwitz [áušvic] navaja pridevnik auschwiški, kar je sistemsko dobra rešitev, ki jo potrjujejo pravopisna pravila s členom 985: če se govorjena podstava končuje na s z c č ž š dž k g h, se ti glasovi zamenjajo s š, -ski pa izgubi svoj s.

  Enako je iz nemškega krajevnega imena Chemnitz tvorjeno chemniški, iz švicarskega Sankt Moritz imamo sanktmoriški, iz Lienz lienški in iz Ribnica ribniški.

  Marko Snoj (maj 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.