×

Pridevnik na -ski iz imena »Auschwitz«
 • Vprašanje:

  Kako iz Auschwitza tvorimo vrstni pridevnik?


  Odgovor:

  Slovenski pravopis 2001 v slovarju ob krajevnem imenu Auschwitz [áušvic] navaja pridevnik auschwiški, kar je sistemsko dobra rešitev, ki jo potrjujejo pravopisna pravila s členom 985: če se govorjena podstava končuje na s z c č ž š dž k g h, se ti glasovi zamenjajo s š, -ski pa izgubi svoj s.

  Enako je iz nemškega krajevnega imena Chemnitz tvorjeno chemniški, iz švicarskega Sankt Moritz imamo sanktmoriški, iz Lienz lienški in iz Ribnica ribniški.

  Marko Snoj (maj 2016)