×

Sklanjanje samostalnikov »dan« in »dno«
 • Vprašanje:

  Bolj kot prebiram razno razne članke o pravilni sklanjatvi besede 'dno', bolj se mi odpira vprašanje: je torej res, da se DNO in DAN enako sklanjata v tožilniku dvojine? (Vidim dve dni, a ni morda pravilno -- vidim dve dnesi? / DAN: preživim dva dni (glede na jezikovni forum), a ni bolje: preživim dva dneva ...?)


  Odgovor:

  O načinih sklanjanja obeh samostalnikov se lahko poučite v slovarskem delu SP 2001:

  dan: http://bos.zrc-sazu.si/c/SP/neva.exe?name=sp&expression=ge=dan&hs=1

  dno: http://bos.zrc-sazu.si/c/SP/neva.exe?name=sp&expression=ge=dno&hs=1

  Kot vidite, je tožilniška dvojinska oblika dvojine pri prvem dneva, pri drugem pa dni.
  Pravilno je torej: Vidim dve dni (ko govorimo o samostalniku dno).
  Res pa je, da se pogovorno pri samostalniku dan izenačujeta tožilnik dvojine in množine (preživim dva dni, preživim tri dni), in ta možnost je bila v starejšem Slovenskem pravopisu iz l. 1962 celo standardizirana, kar je verjetno vplivalo na še večjo pogostnost zgradbe tipa preživim dva dni ...
  Verjetno na odklon od paradigme vpliva skorajda brezizjemna raba števnika dva, ki naslovnika že informira o številu samostalnika (Kako naj preživim dva dni brez elektrike?) Če namesto ali poleg števnika uporabimo še druge vrste pridevniško besedo, npr. lastnostni pridevnik, se izkaže, da je oblika dneva nedvomno bolj primerna: Kako naj preživim dva dolga zimska dneva brez elektrike?

  Helena Dobrovoljc (november 2012)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.