×

Izvor priimka »Ramuta«
 • Vprašanje:

  Pozdravljeni, zanima me izvor priimka Ramuta. Ali je mogoče kakšna povezava med priimki Ramuta, Premuta in Lamut?


  Odgovor:

  Priimek Ramuta (64 oseb, od tega 38 v jugovzhodni Sloveniji) ima žarišče, sodeč po podatkih belokranjskih urbarjev (izdajo pripravil Dušan Kos 1991), na Osojniku (pri Semiču).

  V urbarju 1674 zasledimo zapise Romatta, Ramatha, v urbarju 1690-99 pa Romutta, Romutha (vse na Osojniku).

  Priimek je nejasen. Morda je izpeljan s hipokoristično pripono -uta iz osebnega imena *Rom, ki je ohranjeno v priimku Rom in je domnevno okrajšana oblika krstnih imen Roman ali Romuald. Priimek Rom je izpričan 1593 na Dolnji Paki v o. Črnomelj.

  Nekdanji priimek Premutta je 1510 izpričan na Planini pri Črnomlju (1501 in 1504 Prunuta). S priimkom Ramuta ima skupno samo pripono -uta, izpeljan pa je bržkone iz osebnega imena *Prem.

  Silvo Torkar (junij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.