×

Pisec ženskega spola je ... piska?
 • Vprašanje:

  V današnjem Večeru me je zmotil izraz piska v pomenu pisec ženskega spola. Na spletni strani Fran te besede sploh ni. Ali je pravilna oziroma, kako se reče piscu v ženski obliki?


  Odgovor:

  Oblika piska je res še nestandardizirana, očitno pa so jo posamezniki že začeli uveljavljati, na kar kaže tudi gradivo v besedilnem korpusu Gigafida, ki sicer vsebuje le besedila do leta 2011:

  • Da pa ne bomo naštevali dela predvsem tujih avtorjev, naj izpostavimo rusko pisko Aleksandro Marinino. (Gorenjski glas)
  • Pisec ali piska teh besed ima očitno zgodovinski spomin zlate ribice. (Mladina)

  Če bi korpus vključeval besedila iz let 2011–2016, bi bilo pojavitev zagotovo že več.

  Nove besedne tvorbe se porajajo, če se v jeziku pojavi potreba po izrazu. Pred leti smo tako ob pešcu dobili peško (ob predlogu pešakinja). Ali se bo samostalnik peška obdržal, je odvisno od uporabnikov. Ob peški se je izkazalo, da lahko sprejmejo na prvi pogled še tako nenavadne feminative, če jih le dovolj pogosto uporabljamo.

  Helena Dobrovoljc (junij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.