×

So smetnjaki »medovarni« ali »medvedovarni«?
 • Vprašanje:

  Mene pa zanima, kateri prevod bear-resistant compost bin je pravilnejši - medovaren ali medvedovaren smetnjak/zabojnik? Ali bi bilo bolje kar opisno, npr. zabojnik z zaščito proti medvedom?


  Odgovor:

  Pridevnik medovaren (npr. smetnjak, kompostnik) je v primerjavi z medvedovaren kratek, gospodaren, in ko se ga navadimo, nam lahko pomeni 'tak, ki ščiti, varuje vsebino pred medvedi'. Pri slovensko govorečih/pišočih ta oblika ne sme povzročiti zmede ali nejasnosti; če predvidevamo, da se bo to zgodilo ali morda celo dogajalo, recimo če raba pridevnika medovaren ne bo dovolj pogosta, moramo biti do nje zadržani, saj imamo na drugi strani povednejšo obliko medvedovaren. V prvem delu ima medo.., ki se nanaša na med, tako kot v medonosen, medovit 'tak, ki daje med' ali v medojed 'medved'. Pri sprejetju te oblike se moramo odreči potrebi po enakopisni/enakoglasni tvorjenki, ki bi pomenila 'v medu obstojen', tako kot »ognjevaren« pomeni 'v ognju obstojen, ognjevzdržen', saj bi to povzročilo kolizijo.

  Vsaj pri delu resnih slovensko govorečih in pišočih lahko računamo na zavračanje te oblike, saj bodo medo.. povezovali z otroškim poimenovanjem medveda.

  Pridevnik medvedovaren je z besedotvornega stališča neoporečen, pomensko jasen in brez možnosti, da bi lahko bil v kakem delu razumljen kot slogovno zaznamovan, vendar je dolg, kar pa je najbrž tudi njegova edina slabost.

  Pogled na slovenske rezultate v Googlu kaže danes, 14. junija 2016, prevlado oblike medovaren ob le peščici zapisov medvedovaren (24 : 3). V taki neodločenosti bi prepustil rabo ene ali druge oblike (v istem besedilu seveda dosledno) drugim uporabnikom in počakal, da prihodnost pokaže plebiscitarno odločitev: oboje je slovensko, krajša oblika ni barbarska. Gotovo pa je: ker si z medvedi delimo življenjsko okolje, se bo število naprav, ki bodo manjšale možnosti domnevnih medvedjih zlorab, povečevalo, torej bo tudi poimenovalnih potreb več. Zgodi se, da za kako novo napravo sploh nimamo domačega poimenovanja, tu pa imamo razkošje kar dveh, vendar sta konkurenčni.

  Peter Weiss (junij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.