×

Izbira ustrezne glagolske oblike: »Slovenci smo/so ...«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je obrazilo -mo v besedi prepustimo v spodnji povedi rabljeno pravilno: Letošnji gosti so dokazali, da smo Slovenci po duši romantiki, ki se radi prepustimo toplini glasbe svojih južnih sosedov.

  Nekako mi v tem primeru zveni pravilneje prepustijo. Torej:

  • /.../ da smo Slovenci po duši romantiki, ki se radi prepustijo toplini /.../

  Prilastkov odvisnik tukaj bolj razumem kot neko splošno stanje bitja, kot da se je poved postopoma skladalo.

  • romantiki ... kakšni? -> romantiki, ki se radi prepustijo
  • Slovenci smo ... kaj? -> Slovenci smo romantiki, ki se radi prepustijo

  Odgovor:

  Glagolska oseba je pri upovedovanju navadno odvisna od tistega, ki to upovedovanje izvaja. Če uporabimo 1. glagolsko osebo, se navadno čutimo bolj osebno vpletene v dogajanje. Če uporabimo 3. glagolsko osebo, smo bolj objektivizirani, verjetno tudi bolj oddaljeni od povedanega. Ta glagolska oseba je uporabljena tudi, kadar govorimo o splošnem osebku, npr. Ljudje ne pomnijo takega vremena, četudi se v skupino 'ljudje' uvršča tudi pripovedovalec.

  Poved, ki jo navajate, nima značaja neke splošne izjave, temveč se nanaša na konkretno ugotovitev ob zaključku gostovanja neke skupine gostov.

  • Če ob tem uporabite 1. osebo (Letošnji gosti so dokazali, da smo Slovenci po duši romantiki, ki se radi prepustimo toplini glasbe svojih južnih sosedov), je iz povedi mogoče sklepati, da so gosti skupina, ki nima povezave s Slovenci.
  • Če uporabite 3. osebo (Letošnji gosti so dokazali, da so Slovenci po duši romantiki, ki se radi prepustijo toplini glasbe svojih južnih sosedov), bi bilo mogoče sklepati, da so gostje iz prvega stavka Slovenci.

  Uporaba glagolske osebe je torej odvisna od pomena, ki ga želite sporočiti.

  Tretja možnost, da se prilastkov odvisnik nanaša na povedkovo določilo (Slovenci smo romantiki, ki se radi prepustijo ...), se zdi nekoliko umetna. Tak pomen bi izrazili nekoliko drugače: Letošnji gosti so dokazali, da smo Slovenci po duši romantiki – ljudje, ki se radi prepustijo toplini glasbe svojih južnih sosedov

  Stavek romantiki, ki se radi prepustijo toplini glasbe svojih južnih sosedov pomensko ne izraža neke univerzalnosti. Poznamo več tipov romantikov, to, da se prepustiš glasbi južnih sosedov, je le eno od subjektivnih videnj pripovedovalca. Zato bi bilo v obeh odvisnikih smiselno uporabiti enako glagolsko osebo.

  Helena Dobrovoljc, Nataša Gliha Komac (junij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.