×

Uporaba glagola »izpostavljati«
 • Vprašanje:

  Prosila bi vas za pomoč, pri naslednjem primeru.

  Že vrsto let lahko občudujemo kreacije in vzorce mednarodnih oblikovalcev, kot so na primer Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Rifat Ozbek, Hussein Chalayan, Xuly Bët, Manish Arora in še mnogi drugi.Vsi jasno in strogo poudarjajo in slavijo svoje lastne narodne korenine. Svetovno občinstvo nenehno izpostavljajo delčku japonske, turško-ciperske, indijske, maleške kulture. Na primer, ljudje v Yamamotovih oblačilih opazijo japonske značilnosti, in tudi sam oblikovalec opaža ...

  Kaj je, torej, pravilno:

  a) Svetovno občinstvo nenehno izpostavljajo delčku japonske, turško-ciperske, indijske, maleške kulture.

  ali

  b) Svetovnemu občinstvu nenehno izpostavljajo delček japonske, turško-ciperske, indijske, maleške kulture.


  Odgovor:

  Če uporabimo prvo ali drugo poved, je v obeh primerih pomen, ki ga izraža glagol izpostavljati, neprimeren. Povedati želite, da je svetovnemu občinstvu predstavljena enkrat japonska, drugič indijska, tretjič, turško-ciprska kultura …

  Na nepravilnosti pri uporabi dovršnega glagola izpostaviti so opozarjali že različni slovarji, npr. SSKJ, pravopis; tudi Sršen v lektorskem priročniku Jezik naš vsakdanji. Gre za uporabo glagola v pomenih, kjer bi bilo bolj jasno povedano s poudariti, narediti opazno (SSKJ), pohvaliti, opozoriti, posebej omeniti (J. Sršen, Jezik, naš vsakdanji). Kljub tem opozorilom se v strokovni literaturi srečujemo z rabami v pomenu:

  'predstaviti'

  • V nadaljevanju bomo izpostavili nekaj tipov sprememb in zgledov, ki nas spodbujajo k razmisleku o tem, da je pred vsako naslednjo izdajo normativnega slovarja treba ponovno preučiti različne tipe jezikovnih sprememb in inovacij in pri kodifikaciji upoštevati tudi sodobno jezikovno normo, kot jo prikazuje aktualno jezikovno gradivo.
  • Na podlagi ugotovitev smo izpostavili probleme predstavitve veznikov kot in kakor v obstoječi slovarski rešitvi in predlagali nekatera splošna načela predstavitve vezniških besed …

  'poudariti'

  • V prispevku bomo uporabljali izraz pravorečje v tem, ožjem pomenu; kadar bomo želeli zoženi vidik posebej izpostaviti, pa bomo uporabljali izraz (zborna) izreka.

  Ta raba je tako razširjena, da pomenske interpretacije glagola izpostaviti ne moremo (več) označiti za slogovni ali normativni spodrsljaj, kar je bilo na osnovi sopomenske kategorizacije besedja v SSKJ mogoče sklepati tudi zaradi tedaj normativne oznake »publicistično«:

  • izpostáviti -im dov. (á ȃ) […] 4. publ. napraviti opazno, poudariti: režiser je izpostavil predvsem intimno dramo osebne moralne odgovornosti
   Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 6. 2016.

  V obravnavanem primeru pa govorimo o nedovršni različici glagola (izpostavljati), ki ga leksikografi in normativisti niso evidentirali v pomenih 'poudarjati', 'predstavljati', 'delati nekaj opazno', zato tudi nikoli ni bil stilno-normativno označen:

  • izpostávljati -am nedov. (á)
   1. delati, da kaj na kaj deluje, učinkuje: izpostavljati telo soncu, zraku; ne izpostavljajte otroka hitrim temperaturnim spremembam / ekspr. izpostavljati se sovražnikovim kroglam
   // delati, da je kdo v neprijetnem, nevarnem položaju: izpostavljati slabe učence posmehu; izpostavljati se (smrtni) nevarnosti; ni dobro, da se izpostavljaš
   2. postavljati koga na samoten, nezavarovan kraj, z namenom rešiti se skrbi zanj: izpostavljati bolne otroke in starčke; pren., ekspr. javno izpostavljati svoje neznanje
   ● knjiž., redko ta kip so izpostavljali le ob redkih priložnostih razstavljali
   Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 6. 2016.

  Toliko o obeh glagolih z normativnega vidika. V vašem zgledu pa je še nekaj drugega. Vi uporabljate glagol izpostavljati v pomenu 'delati, da kaj na kaj deluje, učinkuje', vendar pa je v SSKJ, ki velja za referenčni slovar, tak pomen ilustriran z zgledi, ki se nanašajo le na konkretna, stvarna dejstva (izpostavljati telo soncu). Ni pa primera, ki bi uporabniku predstavil tudi v abstraktni svet preneseno rabo, kot je npr.: izpostavljati nekajvplivomnečesa

  Kljub umanjkanju tega primera v SSKJ je nakazana raba normativno povsem legitimna. Problem torej ni v kakšni koli normativni omejitvi pri rabi glagola izpostavljati, temveč v tem, da je ta raba neprimerna za izražanje pomena, ki ga vi želite izraziti, tj. da je svetovnemu občinstvu predstavljena enkrat japonska, drugič indijska, tretjič, turško-ciprska kultura … (Svetovnemu občinstvu nenehno predstavljajo delček japonske, turško-ciprske, indijske, maleške kulture.)

  Glagol izpostavljati v danem kontekstu odsvetujem. Utemeljitev pa ni normativna, temveč pomenska.

  Helena Dobrovoljc (junij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.