×

Sklanjanje zveze »predmet slovenščina«
 • Vprašanje:

  Kako pravilno sklanjamo zvezo z desnim prilastkom; predmet slovenščina predmeta slovenščine ali slovenščina ...


  Odgovor:

  Samostalniške desne prilastke ločimo na tiste, ki se sklanjajo skupaj z jedrom (a), in tiste, ki se ne sklanjajo, (b) ter na tiste, ki se sklanjajo pogojno (c):

  1. človek žaba – človeka žabe, sirota Jerica – sirote Jerice
  2. vas Mostec – vasi Mostec, hotel Turist – hotela Turist
  3. mesto Ljubljana – mesta Ljubljana/Ljubljane, založba Lipa – založbe Lipa/Lipe, predmet slovenščina – predmeta slovenščina/slovenščine

  Tip predmet slovenščina uvrščamo v tip (c), a se prilastkovni del le redko prilagaja jedrnemu delu. Večinska raba je taka:

  • Ne preseneča, da je bilo največ maturitetnih pritožb zaradi negativnih ocen iz predmeta slovenščina.

  So pa tudi položaji, ko najdemo tudi prilastkovni del zveze v odvisnem sklonu. Morda je posredi tudi hiperkorektnost, saj je očitno, da je jedro izpustljivo in se prilastek kot novo jedro vedno sklanja, na kar pisec verjetno pomisli šele, ko besedilo prebere:

  • Tudi niso vedno krivi pomanjkljivi študijski programi, saj je povsem nepojmljivo, zgolj kot izvzet primer, ki pa v podobnih strokovnih vrzelih nikakor ni izjema, da denimo študij prava poteka brez predmeta slovenščine.

  tudi

  • Tudi niso vedno krivi pomanjkljivi študijski programi, saj je povsem nepojmljivo, zgolj kot izvzet primer, ki pa v podobnih strokovnih vrzelih nikakor ni izjema, da denimo študij prava poteka brez slovenščine.

  Helena Dobrovoljc (junij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.