×

Polglasniki v besedi »decembrski«
  • Vprašanje:

    Zanima me, če v besedi decembrski so polglasniki.


    Odgovor:

    V besedi decembrski je polglasnik le neposredno pred r-jem. Nobeden od s črko e pisanih samoglasnikov prvega in drugega zloga pa ni polglasnik, temveč sta oba široka e. Pridevnik je namreč izpeljan iz samostalnika december (s polglasniškim izgovorom e-ja v zadnjem zlogu), ki ga sklanjamo december decembra decembru … Izginjanje neobstojnega polglasnika v rodilniku je dober pokazatelj, ali je v izpeljanem pridevniku polglasnik obstojen ali ne.

    Marko Snoj, Helena Dobrovoljc (junij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.