×

Polglasniki v besedi »decembrski«
  • Vprašanje:

    Zanima me, če v besedi decembrski so polglasniki.


    Odgovor:

    V besedi decembrski je polglasnik le neposredno pred r-jem. Nobeden od s črko e pisanih samoglasnikov prvega in drugega zloga pa ni polglasnik, temveč sta oba široka e. Pridevnik je namreč izpeljan iz samostalnika december (s polglasniškim izgovorom e-ja v zadnjem zlogu), ki ga sklanjamo december decembra decembru … Izginjanje neobstojnega polglasnika v rodilniku je dober pokazatelj, ali je v izpeljanem pridevniku polglasnik obstojen ali ne.

    Marko Snoj, Helena Dobrovoljc (junij 2016)