×

Premični naglas pri spreganju glagolov
 • Vprašanje:

  Zanima me premikanje naglasa v velelniku nekaterih glagolov. Pogosto se pojavlja zapis, ki je na primer pri besedi reči: rêci, recíte.

  Prosim, če mi lahko razložite, kako je potem v ostalih osebah in številih. Ali bo naglas ostal na e (strešica) ali bo na i (ostrivec)? Vprašam za dvojino: reciva, recita in množino: recimo.


  Odgovor:

  V velelniških oblikah glagola rêči, kjer sicer prihaja tudi do premene izglasnega korenskega soglasnika -č- v -c-, je v ednini naglas na prvem zlogu (rêci), v dvojini in množini pa je naglašena velelniška pripona (recíva recíta, recímo recíte).

  Takšen naglas imajo tako nekateri glagoli s premeno izglasnega korenskega soglasnika v velelniku (npr. pêci, pecíva pecíta, pecímo pecíte; têci, tecíva tecíta; tecímo tecíte) kot tudi glagoli, ki te premene ne poznajo (npr. brêdi, bredíva bredíta, bredímo bredíte; nêsi, nesíva nesíta, nesímo nesíte; plêti, pletíva pletíta, pletímo pletíte). Pri tonemskem naglaševanju ima edninska oblika nizki ton (réči), dvojinski in množinski obliki pa visoki ton (recȋva recȋta; recȋmo recȋte).

  Tanja Mirtič (junij 2008)


Prijavite se za odgovor