×

Razlaga zveze »meni za zaključene družbe«
 • Vprašanje:

  Večkrat vidim vabila restavracij, na katerih piše npr. meniji za zaključene družbe, pa ne vem čemu se dodaja pridevnik zaključene. Kakšen pomen ima?


  Odgovor:

  Pri tovrstnih vprašanjih svetujemo uporabo Inštitutskega portala Fran (www.fran.si), na katerem najdete pomensko razlago za zaključen -a -o, če vpišete v iskalno polje glagol zaključiti.

  Če na kratko povzamemo iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika, se zaključen v besedni zvezi, za katero sprašujete, nanaša na 'omejeno celoto, v katero se drugi ne sprejemajo'. Za ponazoritev pomenske razlage slovar navede naslednje zglede: zaključen krog ljudi; mi smo zaključena družba.

  Aleksandra Bizjak Končar (junij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.