×

Razlaga zveze »meni za zaključene družbe«
 • Vprašanje:

  Večkrat vidim vabila restavracij, na katerih piše npr. meniji za zaključene družbe, pa ne vem čemu se dodaja pridevnik zaključene. Kakšen pomen ima?


  Odgovor:

  Pri tovrstnih vprašanjih svetujemo uporabo Inštitutskega portala Fran (www.fran.si), na katerem najdete pomensko razlago za zaključen -a -o, če vpišete v iskalno polje glagol zaključiti.

  Če na kratko povzamemo iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika, se zaključen v besedni zvezi, za katero sprašujete, nanaša na 'omejeno celoto, v katero se drugi ne sprejemajo'. Za ponazoritev pomenske razlage slovar navede naslednje zglede: zaključen krog ljudi; mi smo zaključena družba.

  Aleksandra Bizjak Končar (junij 2016)