×

Kako zapisati »varnostno-obveščevalna služba«?
  • Vprašanje:

    Kako se pravilno piše: Obveščevalno-varnostna služba Ministrstva za obrambo ali Obveščevalno varnostna služba Ministrstva za obrambo (torej brez vezaja).


    Odgovor:

    V primeru, ki ga navajate, gre za priredno pridevniško zloženko, nastalo iz prav tako priredne zveze dveh pridevnikov: obveščevalna IN varnostna služba --> obveščevalno-varnostna služba. Vezaj v tem primeru zaznamuje priredno razmerje med sestavinama tvorjenke (za razliko od podrednih zloženk, ki jih pišemo skupaj, saj so tudi tvorjene iz podrednih zvez, npr. nacionalna varnost --> nacionalnovarnostni). Pisanje narazen se pojavlja le pri zvezah prislova in pridevnika, kjer se po prvi sestavini vprašamo z eno od prislovnih vprašalnic, npr. gensko spremenjena hrana (kako, na kakšen način spremenjena? gensko). V vašem primeru ta interpretacija ni mogoča.

    Tina Lengar Verovnik (julij 2016)