×

Branje decimalnih številk
 • Vprašanje:

  Lepo prosim za pojasnitev naslednje dileme.

  Ali je pravilno:

  • pri 18,2 % podjetij ALI pri 18,2 % podjetjih;
  • v 16,7 % podjetij ALI v 16,7 % podjetij;
  • strinjalo se je 61,1 % vprašanih ali strinjal se je 61,1 % vprašanih?

  Odgovor:

  Izraz 18,2 % podjetij izgovorimo in si ga miselno razvežemo takole:

  osemnajst celih, dve (desetinki) – ta izraz se vedno uporablja v imenovalniku, zato predlogi pred njim ne vplivajo na ujemanje števnika, samostalnika ipd.; morajo pa se ujemati slovnična števila (ednina, dvojina, množina in za vrednosti 0 in od 5 do 100 rodilnik množine) v sestavinah številskih vrednosti, in sicer po zadnji pred določujočim samostalnikom, tudi če je ta izpuščen (desetinka, stotinka ...):

  • Cena se bo povišala za 1,1 (= za ena cela, ena (desetinka), ne morda za eno celo, eno (desetinko)) evra
  • Cena se bo povišala za 2,2 (= za dve celi, dve (desetinki)) evra
  • Cena se bo povišala za 3,3 (= za tri cele, tri (desetinke)) ali 4,4 (= štiri cele, štiri (desetinke)) evra
  • Cena se bo povišala za 5,5 (= za pet celih, pet (desetink)) evra – tako za vrednosti 0 in od 5 do 100
   • odstotka (vedno v rodilniku ednine; tako še meter, kilometer, )
   • podjetij (vedno v rodilniku množine)

  V zvezi stojijo samostalniki podjetje, vprašani, evro in kar je še takih vedno v rodilniku množine.

  Cela je mišljeno kot 'cela enota', vendar samostalnik enota dogovorno izpuščamo.

  Izraz desetinka lahko pri izgovarjanju vedno izpustimo, stotinka, tisočinka itd. pa le, če tik za decimalno vejico ni zapisana ničla (vsaj ena):

  • 1,1 % = ena cela, ena (desetinka) odstotka
  • 1,31 % = ena cela, enaintrideset (desetink) odstotka, toda
  • 1,01 % = ena cela, ena stotinka odstotka

  Še odgovor na kratko z edinimi primernimi načini: pri (ali v) 18,2 % (izgovorjeno: osemnajst celih, dve (desetinki) odstotka) podjetij ali strinjalo se je 61,1 % (izgovorjeno: enainšestdeset celih, ena (desetinka) odstotka) vprašanih.

  Peter Weiss (julij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.