×

Ujemanje s povedkovim določilom
 • Vprašanje:

  Kako je pravilno?

  Na področju poznavanja velikostnih razmerij in astronomije je bilo v tujini opravljeno že nekaj študij, katere ... ALI Na področju poznavanja velikostnih razmerij in astronomije je bilo v tujini opravljenih že nekaj študij, katere ...


  Odgovor:

  V Slovenski slovnici (Toporišič 2000: 610) lahko preberete:

  »Če je povedkovo določilo pridevniška beseda, se namesto edninske imenovalniške oblike rada rabi množinska rodilniška: Pet stolov je bilo polomljenih (redkeje: je bilo polomljeno).«

  Temu ustrezen je vaš zapis: Na področju poznavanja velikostnih razmerij in astronomije je bilo v tujini opravljenih že nekaj študij (redkeje: je bilo opravljeno). Tudi jezikovna raba potrjuje večjo pogostnost izbire rodilnika množine.

  Aleksandra Bizjak Končar (julij 2016)


Prijavite se za odgovor