×

Ujemanje s povedkovim določilom
 • Vprašanje:

  Kako je pravilno?

  Na področju poznavanja velikostnih razmerij in astronomije je bilo v tujini opravljeno že nekaj študij, katere ... ALI Na področju poznavanja velikostnih razmerij in astronomije je bilo v tujini opravljenih že nekaj študij, katere ...


  Odgovor:

  V Slovenski slovnici (Toporišič 2000: 610) lahko preberete:

  »Če je povedkovo določilo pridevniška beseda, se namesto edninske imenovalniške oblike rada rabi množinska rodilniška: Pet stolov je bilo polomljenih (redkeje: je bilo polomljeno).«

  Temu ustrezen je vaš zapis: Na področju poznavanja velikostnih razmerij in astronomije je bilo v tujini opravljenih že nekaj študij (redkeje: je bilo opravljeno). Tudi jezikovna raba potrjuje večjo pogostnost izbire rodilnika množine.

  Aleksandra Bizjak Končar (julij 2016)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.