×

Kako sklanjamo kratico OBLA?
 • Vprašanje:

  Zanima me še sklanjanje kratice OBLA. Ali je pravilno OBLA, OBLE ...?


  Odgovor:

  Kratica OBLA v slovenščini še ni znana. Gre za kratico iz angleške zveze onset of blood lactate__accumulation oziroma po slovensko: kopičenje laktata v krvi.

  Kratico sklanjamo tako kot druge podobne kratice ženskega spola (npr. NASA, INA …), kjer je zadnja črka kratice tudi oblikoslovno obrazilo, zato se spreminja: OBLA OBLE OBLI …

  Neredko take kratice dobijo status imena, saj jih zapisujemo tudi z malimi črkami, npr. Nasa Nase Nasi ..., pri kratici OBLA takega zapisa, ki bi bil verjetno z malimi črkami, npr. obla oble ... (enako kot emšo emša ...) nismo zasledili in je verjetno tudi zaradi pisne prekrivnosti s samostalnikom obla (npr. zemeljska obla) ne bomo.

  Helena Dobrovoljc (julij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.