×

Kako sklanjamo kratico OBLA?
 • Vprašanje:

  Zanima me še sklanjanje kratice OBLA. Ali je pravilno OBLA, OBLE ...?


  Odgovor:

  Kratica OBLA v slovenščini še ni znana. Gre za kratico iz angleške zveze onset of blood lactate__accumulation oziroma po slovensko: kopičenje laktata v krvi.

  Kratico sklanjamo tako kot druge podobne kratice ženskega spola (npr. NASA, INA …), kjer je zadnja črka kratice tudi oblikoslovno obrazilo, zato se spreminja: OBLA OBLE OBLI …

  Neredko take kratice dobijo status imena, saj jih zapisujemo tudi z malimi črkami, npr. Nasa Nase Nasi ..., pri kratici OBLA takega zapisa, ki bi bil verjetno z malimi črkami, npr. obla oble ... (enako kot emšo emša ...) nismo zasledili in je verjetno tudi zaradi pisne prekrivnosti s samostalnikom obla (npr. zemeljska obla) ne bomo.

  Helena Dobrovoljc (julij 2016)