×

Seznam vseh glagolov premikanja
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali obstaja kje seznam vseh glagolov premikanja, za katerimi se uporablja namenilnik? Včasih sem v dvomih.


  Odgovor:

  Toporišičeva Slovenska slovnica (2000: 402) pravi, da namenilnik uporabljamo ob glagolih premikanja, npr. iti, hoditi, peljati se, napotiti se, odpraviti se, hiteti itd. Namenilnik uporabimo tudi takrat, ko je glagol premikanja izpuščen – npr. Moram spat 'moram iti spat'. Poleg glagolov premikanja lahko z namenilnikom izražamo tudi cilj nekaterih drugih dejanj, npr. pri glagolih dati in poslati (kjer pa je nekakšno premikanje, četudi implicitno, še vedno prisotno): Mati je dala sina študirat '… da bi šel študirat', Dekle je poslal pomolst '… da bi šla pomolst'.

  Seznam glagolov premikanja ne obstaja, saj se namenilnik uporablja ob vseh glagolih premikanja, zato dileme, ali ob katerem od njih uporabiti namenilnik ali ne, ne bi smelo biti. Kljub temu je mogoče v korpusu Gigafida poiskati najpogostejše glagole premikanja in tudi druge (kjer je premikanje implicitno, npr. dati, poslati), ob katerih se pojavi namenilnik – to so npr. odpraviti se, iti, priti, dati (kuhat), hoditi, oditi, peljati se, prinesti (pokazat) itd. Seveda pa tudi drugi, manj pogosti glagoli premikanja zahtevajo namenilnik, npr. Že zgodaj je tekel delat.

  Kar jezikovnega uporabnika morda zmede, je približevanje pogovornega kratkega nedoločnika in namenilnika, sploh ob implicitnih glagolih premikanja. Ne glede na to je pravilna oblika glagola ob glagolu premikanja vedno namenilniška.

  Urška Vranjek Ošlak (julij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.