×

Sklanjanje samostalnikov »nedrje« in »nedra«
 • Vprašanje:

  V Slovenskem pravopisu iz leta 1962, ki ga imam zdajle pri roki, so zapisane tele besede:

  nédra, néder s mn,

  nédrje s, mn nédrja, néderij (iz néderij).

  V Pravopisu iz leta 2001 pa berem:

  nédrje -a s, rod. mn. -rij.

  Ker ni zapisana cela beseda rodilnika sem v dvomu. Kako je nazadnje rodilnik množine besede nédrja? Néderij ali *nédrij? Bral sem tale stavek: te je iz nedrji rdečih izdiralo, pri katerem bi morala biti beseda zapisana nederij/nedrij in ne: nedrji.

  Bil bi Vam hvaležen, če mi odgovorite in rešite iz tega dvoma.


  Odgovor:

  Samostalnik nedra se sklanja samo v množini, in sicer takole:

  nedra, neder, nedrom, nedra, nedrih, nedri

  Samostalnik nedrje pa je troštevilski, zato ga sklanjamo v vseh treh številih, pri tem sta navedbi v obeh pravopisih identični. Res je, da je rekonstrukcija rodilnika iz okrajšane sklonske oblike malce bolj težavna, a je nedvoumno, da vrinemo med oba zvočnika r in j v rodilniku množine tako imenovani »neobstojni i«. Tako je tudi pri samostalniku okoljeokolij in drugih podobnih samostalnikih srednjega spola.

  Sklanjatev je taka:

  Ednina Dvojina Množina
  nedrje nedrji nedrja
  nedrja nedrij nedrij
  nedrju nedrjema nedrjem
  nedrje nedrji nedrja
  nedrju nedrjih nedrjih
  nedrjem nedrjema nedrji

  Helena Dobrovoljc (november 2012)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.