×

Je ISBN lastno ime?
  • Vprašanje:

    Prosim za odgovor na vprašanje, kako pravilno zapisovati poimenovanja mednarodnih oznak oz. identifikatorjev tipa mednarodna standardna knjižna številka/Mednarodna standardna knjižna številka (v angl. International Standard Book Number – ISBN) – torej, dilema je pri zapisu prve besede, ali je pravilno z veliko ali z malo začetnico.


    Odgovor:

    Tako mednarodna standardna knjižna številka (ISBN) kot mednarodna standardna številka serijske publikacije (ISSN) se – ne glede na zapis v tujem/izvornem jeziku – zapisujeta z malo začetnico, saj gre za opisno poimenovanje identifikatorja, kot je npr. pri EMŠO (= enotna matična številka občana), za katero danes ni več evidentno, da je kratica, saj je postala občna beseda, ki je ne beremo več črkovalno.

    Helena Dobrovoljc (julij 2016)