×

Je ISBN lastno ime?
  • Vprašanje:

    Prosim za odgovor na vprašanje, kako pravilno zapisovati poimenovanja mednarodnih oznak oz. identifikatorjev tipa mednarodna standardna knjižna številka/Mednarodna standardna knjižna številka (v angl. International Standard Book Number – ISBN) – torej, dilema je pri zapisu prve besede, ali je pravilno z veliko ali z malo začetnico.


    Odgovor:

    Tako mednarodna standardna knjižna številka (ISBN) kot mednarodna standardna številka serijske publikacije (ISSN) se – ne glede na zapis v tujem/izvornem jeziku – zapisujeta z malo začetnico, saj gre za opisno poimenovanje identifikatorja, kot je npr. pri EMŠO (= enotna matična številka občana), za katero danes ni več evidentno, da je kratica, saj je postala občna beseda, ki je ne beremo več črkovalno.

    Helena Dobrovoljc (julij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.