×

Kako pisati imena slovenskih pokrajin?
 • Vprašanje:

  Vljudno prosimo naslov za pomoč pri pravilnem zapisu slovenskih pokrajin: smo v dilemi, ali se imena spodaj naštetih pokrajin pišejo z veliko ali malo začetnico:

  alpske pokrajine, obpanonske pokrajine, predalpske pokrajine, dinarskokraške pokrajine ter obsredozemske pokrajine.

  Glede zapisovanja smo npr. v Senegačnikovi knjigi Slovenija in njene pokrajine, kjer piše o regionalizaciji (uporablja najnovejšo), prebrali: er gre za imena velikih sestavnih delov Slovenije, ki jih štejemo za pokrajine, pišemo njihova imena z veliko začetnico.

  V učnem načrtu za geografijo je uporabljena mala začetnica, v učbenikih pa je različno.


  Odgovor:

  Pravopisna pravila v členu 63 pravijo, da se z veliko začetnico pišejo poleg držav in njihovih enot tudi pokrajine, npr. Dolenjska, Koprsko, Šlezija ...

  Poimenovanja, ki jih naštevate, pa pojmujemo kot vrstna, saj je očitno, da opisujejo tip pokrajine in da se poimenovanje nanaša na opis področja, ki ni nujno vezano zgolj na eno področno enoto in tudi ne zgolj v Sloveniji, npr. dinarskokraške pokrajine ali obsredozemske pokrajine.

  To nakazuje tudi razlaga v SSKJ:

  predálpski -a -o prid. (ȃ) ki je, se nahaja pred Alpami: predalpski gozd; mesto leži na robu predalpskega sveta / predalpske dežele / predalpsko hribovje

  Tudi učbeniška raba, npr. Na zemljevidu izberi dinarskokraške pokrajine in s pomočjo zemljevida opiši njihovo lego, priča o množinski obliki, ki nas usmerja k vrstnosti, ne lastnoimenskosti. Geografski terminološki slovar se s tem vprašanjem ne ukvarja, imena ni niti v naboru zemljepisnih imen v RS.

  Kljub temu da svetujemo zapis z malo začetnico, pa bi bilo v prihodnje smiselno razmisliti o pokrajinah in regijah v Republiki Sloveniji: medtem ko imen statističnih regij ne pišemo z veliko začetnico, ker naj bi uradno »še« ne bile določene, pa naj bi po besedah članov Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade RS upoštevali evropsko regionalno razdelitev in imena regij pisali z veliko začetnico. Seveda poleg že uveljavljenih slovenskih – Bovško, Haloze, Goričko … Pri razlikovanju med obema skupinama pa bodo slovenistom morali pomagati geografi.

  Helena Dobrovoljc (julij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.