×

Imeti metuljčke v trebuhu ...
  • Vprašanje:

    Prosim za pomoč pri frazemu dobiti/imeti metuljčke v trebuhu. Ali gre za slovenski frazem glede na to, da ga v nobenem od slovarjev ni najti? Zanima me, ali je frazem morda izvorno nemški ali angleški in je torej nemški/angleški kalk.


    Odgovor:

    Frazem metuljčki v trebuhu, ki označuje ščemenju podobne občutke v času zaljubljenosti, je v slovenščini mlad, saj ga besedilni korpusi ne zasledijo pred letom 2002, slovarji pa ga tudi še niso zaznali. Njegova miselna podstava ni nastala pri nas, temveč je kalk po angleškem butterflies in one's stomach, ki je pomensko precej širši in pomeni tudi »trema« ter neprijetne občutke pred kakršnim koli nevarnim ali pomembnim dejanjem sploh, ne samo ob srečanju z ljubljeno osebo v času akutne zaljubljenosti.

    Marko Snoj (julij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.